VSTUP DO POSVÁTNÉHO ŽENSTVÍ

Na naší cestě Vzestupu přijímáme Božský Ženský Princip.
Když se do tohoto Vědomí plně zapojíme umožňujeme,
aby se všichni zbavili ovládání,
dokud tam není nic jiného než pocit čisté Lásky.

Božský Ženský princip musí sestoupit hluboko 
do našeho těla, posvátného chrámu Duše, 
a musíme ho cítit.
Tak se stáváme rozšířením Ducha Svatého. 

Princip Posvátné Bohyně je Láska veškerého života ve Stvoření. 
Oslava skrze divokou a nezkrotnou povahu naší Bytosti. 

Když přijmeme Božský Ženský Princip,
vyzýváme Božský Mužský Princip,
aby skrze něj prošel,
vytvářel rovnováhu 
a Božskou rovnost.

A tak spolu jako polarizační protiklady  
zapálí plamen svobody. 
Je to posvátná Ženská síla, která zve Božského Muže,
aby vstoupil do lůna a přijal ticho, prázdnotu věčnosti.

Jednou stranou koruny protéká stříbro ( Ženský Princip, Měsíc),
druhou stranou koruny protéká zlato ( Mužský Princip, Slunce)
jako dokonalá rovnováha 
Bohyně Stvořitelky a Boha Stvořitele 
na trůnu Života.

Silná Božská Ženská esence je stvořením čistého potěšení.
Červená symbolizuje krev, vitalitu, první čakru a životní sílu.PRODÁNO