Shekinah


Nechť udělám ze svého těla Svatyni,
Boží přítomnost na Zemi. 

Nechť jsem
ve svém diamantovém Srdci,
v křišťálovém chrámu.

Nechť probudím v sobě soucit nejvyšší a nejčistší,
aby Ženská strana Boha byla viditelná
a slyšitelná a zrozena byla nová budoucnost,
v níž září Boží Sláva pro všechny.