Magická Alchymie

Magická Alchymie.

Zlatý paprsek.
Stříbrný paprsek,
v purpurové záři,

kde se
 snoubí posvátné spojení
 Slunce a Země 
Boha a Bohyně....

 .... dva Milenci 
Svatou Přítomností
v matici Stvoření,
  jsou Jedním ve
 službě Duchu Svatému,
spoluvytváření v kosmickém tanci,
v matici Universálního času.

Milovaný Bůh.
Milovaná Bohyně.


DAR